חברה אזרחית ומנהיגות מתנדבת

תחום החברה האזרחית המתחדש בימים אלו במסגרת המכון, מהווה בסיס לממשק עבודה קבוע המפגיש בין הממשלה לבין ארגוני החברה האזרחית. זאת, תוך שמירה על מעמדה הריבוני של הממשלה מצד אחד ועל עצמאות ארגוני החברה האזרחית מצד שני.
המיזם הנו שותפות בין ממשלת ישראל, הג'וינט, פדרצית ניו-יורק ומשפחת ויינברג. הממשלה באמצעות מספר משרדים מרכזיים - משרד הרווחה, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הקליטה ומשרד הבריאות. הג'וינט – באמצעות המכון למנהיגות וממשל (לשעבר אלכא).

המרכז פועל בשיתוף ארגוני מגזר שלישי ומרכזי המחקר הבאים:
המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל, מרכז מאיירס ג'וינט ברוקדייל וד"ר ניסן לימור.


בית העמותות
מתחם אשר מאפשר לארגונים חברתיים להתמקם באופן קבוע, לחסוך עלויות תפעוליות, לייצר שיתופי פעולה ולהגדיל את האפקטיביות שלהם על ידי עבודה משותפת או מתואמת.
מנהיגות מתנדבת
המרכז למנהיגות מתנדבת פועל להצמחת המנהיגות המתנדבת וטיפוחה בקרב ארגוני המגזר השלישי בישראל.
מה היא חברה אזרחית?
המרכז פועל לחיזוק יכולת התכנון והניהול בקרב משרדי הממשלה וארגוני החברה האזרחית.
המיזם במשרד העלייה והקליטה
מיזם ממשלה וחברה אזרחית במשרד העליה והקליטה מגביר הילוך
"מרחב" לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית
"בעולם המודרני אתגרים רבים אינם יכולים להיות מושגים באמצעות הממשלה בלבד. כדי להתמודד עם אתגרים אלה עלינו לרתום את האנרגיה והחדשנות שיש למקצוענים בחזית הידע, ברשויות המקומיות, בקהילות ובקרב אזרחים" (גורדון בראון, 2008) במסגרת מיזם ממשלה-חברה אזרחית נוצרה ההבנה כי נדרשת קבוצה איכותית של אנשי מפתח ממשרדי הממשלה והשלטון המקומי, המחויבים לחיזוק הממשקים בין הממשלה לחברה האזרחית ויכולים להוות סוכני שינוי, כל אחד בגזרתו.
מיזם ממשלה - חברה אזרחית
מיזם ממשלה – חברה אזרחית הוא מיזם משותף לשבעה משרדי ממשלה: רווחה, אוצר, חינוך, בריאות, רוה"מ, משפטים, קליטה, חברה אזרחית, נציגי התפוצות והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. מטרת המיזם: חיזוק הממשק בין הממשלה לחברה האזרחית, לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל.
תורמים ושותפים

שותפיו של המרכז למנהיגות מתנדבת וחברה אזרחית הם:

בממשלת ישראל: 
משרד הרווחה
משרד האוצר
משרד המשפטים
משרד החינוך
משרד הקליטה
משרד הבריאות


תורמים:
פני וסטיבן ויינברג

פדרציית ניו יורק