מאמרים ופרסומים
ניתוח היתכנות ואימפקט כלכלי של מודל CDFI בארץ

מסמך זה בא לתאר את פרויקט המו"פ לניתוח היתכנות ואימפקט כלכלי של מודל CDFI בארץ. יסוקרו מגוון הניסיונות לפיתוח מודלים כלכליים אזוריים בישראל שנעשו במהלך השנים 2014-2017 ותהיה התייחסות לאפשרויות לעידוד ותמיכה ממשלתיים של מודלים אלה.

לצפייה במאמר לחצו כאן

JFN Partnering with the GOI Brochure

JFN Parthering with the GOI Brochure- החוברת מיועדת לפילנתרופים וקרנות שמעוניינים לשתף פעולה עם הממשלה, וכוללת מבוא על הממשלה שנכתב על ידי מכון אלכא למנהיגות וממשל, ושני case studies מג'וינט-ישראל (אחד של אשלים ואחד של מסד נכויות)

לצפייה במאמר לחצו כאן

שותפויות בין מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים

מחקר אקדמי אשר נעשה במסגרת מיזם ממשלה חברה אזרחית, על ידי פרופ' הילל שמיד וד"ר מיכל אלמוג בר מהמרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל. המחקר בדק 16 שותפויות בין מגזריות בתחום השירותים החברתיים בישראל, ובחן את דפוסי הפעולה שלהן, תפוקות, תוצאות, וכן הלאה.

לצפיה במאמר לחצו כאן

שותפות בין מגזרית מכלילה- נתיבי ממשלות לארגוני המגזר האזרחי התייחסות לאוכלוסיות מיעוטים במסגרת יוזמות הבניית שותפות בין ממשלות לארגוני המגזר האזרחי, ניסן לימור וליבת אבישי

המסמך מציג תובנות ומפרט התנסויות במדינות שונות בנתיבי היערכות להבניית יחסי ממשלה-מגזר אזרחי בהתייחסות ממוקדת לאוכלוסיות מיעוטים, כפרטים או כארגונים אזרחיים ושילובם בשיח הבין-מגזרי. בסקירה עולה פילוח של ארגוני המיעוטים לשלושה נתיבי התייחסות עיקריים: ראשית כל, בדמות קוד מובחן שנלווה לאמנה לאומית כפי שעולה מן המקרה האנגלי. שנית, כינון פורומים ייעודיים כחלק מתהליך האמנה כפי שמתקיים בקנדה. ולבסוף, התייחסות הצהרתית ומוטמעת בתוך האמנה הלאומית כפי שמתקיימת במקרה האוסטרלי. בסקירה יוצגו ביתר פירוט כלל נתיבי ההתייחסות הללו וכן יוצגו תובנות יסוד הנוגעות לכלל המקרים.

לצפיה במאמר לחצו כאן

הגשר האזרחי - היערכות המגזר האזרחי להבניה מחודשת של היחסים עם המגזר הציבורי, לימור ואבישי

סקירה הדנה בהיערכות המגזר האזרחי להבניה מחודשת של היחסים עם המגזר הציבורי. סקירה זו תתמקד בהצגת תהליכי ההערכות של המגזר האזרחי בקנדה ובאוסטרליה כמקור ידע עשיר להעלאת תובנות מרכזיות באשר לדרכי וכלי היערכותו של המגזר האזרחי לעיצוב מעמדו הציבורי ולהבניית מערכת היחסים עם הממשל. המידע שעולה מן הסקירה מתגבש לכדי "ארגז כלים" שממנו ניתן ללמוד ולקבל השראה ורעיונות למרכיבים, לדרכי היערכות והתמודדות ואף למרכיבים אפשריים נוספים.

לצפייה במאמר לחצו כאן

ספר הכלים לשותפויות

סקירה תמציתית של הגורמים החיוניים לשותפות בין מגזרית מצליחה, המתבססת על ניסיונם של גורמים שהתנסו בפועל בקידום שותפויות. תרגום בעברית למדריך השותפויות של The Partnering Initiative.

לצפייה במדריך לחצו כאן

משילות ושיתוף פעולה אזורי - אתגרים והזדמנויות

סקירה זו בוחנת על פי מספר פרמטרים  כיצד ומתי שיתוף פעולה אזורי יכול להצליח; והאם אזוריות מאפשרת משילות יעילה ואיכותית יותר. המקרים מובאים מהארץ ומהעולם. 

לצפיה במאמר לחצו כאן

לצפיה במאמר בגרסה באנגלית (English version) לחצו כאן

תפקיד החברה האזרחית והאזורית בקידום פרויקטים למדידת איכות חיים - תובנות ממקרי בוחן בינלאומיים
Measuring Well-Being: a Tool for Regional Progress

לקריאת המאמר בגרסה האנגלית לחצו כאן

מדדי איכות חיים ככלי לקידום אזורי - סקירת ספרות

המסמך מציג את יתרונותיהם של מדדי איכות החיים ככלי להכוונת מדיניות, מסביר את יעילות השימוש בהם ברמה האזורית והמקומית ועומד על המפתחות להצלחת המדידה. כתיבה: אהוד עוזיאל
הנחיה ועריכה: ד”ר ענת עתי-סריג ויונתן אורן, המכון למנהיגות וממשל – ג’וינט ישראל

שילוב חוזים מבוססי יחסים בדפוסי הניהול הציבורי

 

סקירה זו בוחנת את הסוגיות המתעוררות בעת התקשרות באמצעות "חוזים מבוססי יחסים (Relational Contracts) ומתמקדת בנושא התקשרויות וחוזים בין גופים ממשלתיים לבין ארגונים לא ממשלתיים מהמגזר השלישי ומהמגזר הפרטי.

לצפיה במאמר לחצו כאן

 
דפים: [1] 2 3 4 5 (סה"כ: 45)