1
2
3
תוכניות האוצר

 

סביבת העבודה הדינאמית שבה אנו חיים כיום, דורשת ממנהלים בכל הרמות להתמודד עם שינויים תכופים ועם אתגרים חדשים. על מנת שיוכלו להצליח במשימות אלה ובמשימות אחרות, עליהם להצטייד בכלים ניהוליים, מידע מקצועי ועדכני ומיומנויות ניהול מתקדמות ואיכותיות.
לשם כך התגבש מסלול פיתוח מנהלים במשרד האוצר, אשר כולל 3 תכניות שונות בהתאם ל-3 דרגי הניהול במשרד, ממנהלים בתחילת דרכם, עבור בדרג התיכון ועד לדרג ההנהלה הבכירה

מטרות התכניות
• גיבוש תפישת עולם ניהולית, כולל בירור הזהות הניהולית והמקצועית כאנשי השירות הציבורי, משרד האוצר והאגפים אליהם שייכים המשתתפים.
• הקניית ידע, כלים יישומיים ומיומנויות ניהוליות – בניהול אנשים, משימות, צוותים וממשקים.
• העצמה ופיתוח תחושת המסוגלות הניהולית.
• הבנת פעילותם של גורמים חיצוניים (משרדי ממשלה, הציבור) ופנימיים (אגפים שונים באוצר).
• למידת עמיתים מתוך הקורס, מתוך המשרד ומחוץ לו. 

במסגרת התכניות יועברו תכנים ויידונו דוגמאות מעולם התוכן של המשתתפים, כך שבסיום התכנית יוכלו ליישם את הנלמד בתכנית באופן מהיר ויעיל בעבודתם השוטפת. בתכנית ישולבו הרצאות פרונטאליות בצד סדנאות הכוללות סימולציות ומשחקי תפקיד,  אשר יבהירו את החומר הנלמד, יציגו זוויות ראיה שונות ויסייעו בהפנמה אמיתית של תהליכי עבודת הניהול המקצועית.
כל משתתף מקבל שעות אימון אישי אשר יאפשרו לו לזהות מוקדים בהם עליו להשתפר כמנהל ולבנות תכנית אישית להשגת מטרותיו.  כמו כן תכלול התכנית ביצוע פרויקט אישי על ידי כל משתתף, אשר מטרתו לאפשר למשתתפים ליישם את המיומנויות אותן ירכשו בתכנית.

ועדת היגוי:

פרופ' עודד שריג, הממונה על אגף שוק ההון במשרד האוצר ויו"ר ועדת ההיגוי
גב' סופי עופר, מנהלת אגף ההדרכה במשרד האוצר
גב' ענבר אלמגור, מנהלת התכנית, המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל
מר רון גור, מנהל התכנית, המכון למנהיגות וממשל,  ג'וינט ישראל

עם סיומן של תכניות האוצר, התבקש מכון ברוקדייל לבצע מחקר אשר בודק את תרומתן למשתתפים בפרספקטיבה של זמן. המחקר בדק את התרומה בהיבטים האישיים והקבוצתיים.

לקישור למחקר לחץ כאן.


סקר צרכי הדרכה של הסגל הבכיר

סקר הצרכים לסגל הבכיר 2012

המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז פועל לחיזוק החברה האזרחית והמנהיגות המתנדבת בישראל

קול קורא - תכנית מובילים דיגיטליים

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית מובילים דיגיטליים מחזור ב'


לאור הביקוש הארכנו את המועד האחרון בו יהיה ניתן להגיש מועמדות לתכנית.

המועד האחרון הוא יום ראשון 7 באוגוסט 12:00 בצהריים

הצטרפות לניוזלטר המכון

להרשמה לניוזלטר המכון למנהיגות וממשל לחץ כאן